Назад

Jak otevřít účet v maxipay?

Otevřít účet v Maxipay je velmi snadné a jednoduché, stačí jít na hlavní stránku maxipay.eu a zaregistrovat se a váš účet Je však důležité poznamenat, že u neidentifikovaných uživatelů maxipay existují omezení používání peněženky a podléhají dalšímu ověření podle pravidel AML Maxipay. 

Proto každý klient, který otevřel účet v maxipay, vám doporučujeme projít identifikaci, což nebude trvat hodně času a umožní vám používat účet bez omezení.

Rozsah Instalovaných identifikačních údajů:

Právnická osoba zřizuje název společnosti, včetně její rozlišovací aplikace nebo jiných symbolů, umístění podniku a identifikačního čísla nebo podobného čísla přiřazeného v zahraničí, a identifikace osoby, která jedná od právnické osoby.

Dále se uvede jméno a příjmení nebo všechna jména, identifikační číslo (RČ) nebo datum narození, pohlaví, místo narození, státní příslušnost, trvalé nebo jiné bydliště osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo jejího člena a většinovým společníkem nebo Inspektor.

Jestli statutárním orgánem nebo jeho členem je právnická osoba, je stanoven název společnosti včetně její rozlišovací přilohy nebo jiných označení, sídla podniku a identifikačního čísla nebo analogickoho čísla přiřazenoho v zahraničí, jsou stanoveny identifikační údaje osob, které jsou jeho statutárním orgánem nebo členem.

Ve svěřenéckem fondu nebo jiném právním mechanismu, bez statutu právnické osoby, jsou určeny jeho jméno a identifikační údaje jeho správce, vedoucí společnosti nebo osoby, Co odpovídá Předchozí a tento odstavcu.

Možnosti identifikace v programu SmartTransferSolution:

Identifikace ve fyzické přítomnosti identifikovaného,

— Přímá identifikace

— přijetí (půjčování) identifikace.

Volba způsobu identifikace vždy závisí na okolnostech každého jednotlivého případu a po dohodě s klientem. Identifikace musí být provedena tak, aby byly splněny všechny požadavky, které společnost Maxipay požaduje zákonem AML, a současně tak, aby klient nebyl neúměrně zatížen.

В этой же рубрике

Назад