Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

1. Tato politika ochrany osobních údajů je dodatek k Všeobecné smlouvě o platebních službách a nabývá účinnosti společně s obecnou dohodou o platebních službách.

2. Smart Transfer Solution s.r.o. Respektuje právo na soukromí a vynaloží veškeré přiměřené úsilí na zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů a dalších informací zpracovávaných na těchto webových stránkách.

3. Klient na této webové stránce a / nebo na využívání informací a / nebo služeb obsažených v něm  souhlasí a souhlasí s tím,   seznámily se, chápe a souhlasí s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné internetové či jiné projekty, které nejsou   internetové   i, a produkty nebo služby společnosti Smart Transfer Solution s.r.o. Řešení Smart Transfer s.r.o. Si ponechává právo na změnu ustanovení této Politiky ochrany osobních údajů podle svého uvážení; Při návštěvě těchto webových stránek je tedy Klient povinen zajistit, aby se seznámil s nejnovější verzí zásady ochrany osobních údajů, která bude použitelná
vždy, když klient navštíví webovou stránku.

Správa osobních údajů

4. Některé údaje na této webové stránce, které společnost Smart Transfer Solution s.r.o. Které obdrží přímo od Klienta a / nebo informačních souborů veřejnosti, mohou být považovány za osobní údaje, a proto budou zpracovávány společností Smart Transfer Solution s.r.o v souladu s právními předpisy a dalšími právními předpisy České republiky a těmito ustanoveními zásady ochrany osobních údajů.

5. Klient může navštívit tyto webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli informací o sobě samém, avšak v případě, že Klient chce začít používat služby nabízené společností Smart Transfer Solution s.r.o. Na webové stránce Smart Transfer Solution s.r.o. Žádá klienta, aby uvedl svou e-mailovou adresu a / nebo telefonní číslo, také jméno a příjmení nebo název společnosti a další informace (v závislosti na službách, které chce klient používat).

6. Obvykle Smart Transfer Solution s.r.o. Spravuje následující osobní údaje: jméno a příjmení; emailová adresa; Číslo mobilního telefonu; Osobní kód; Údaje o osobním dokladu totožnosti; datum narození; fotografie; adresa; podpis; IP adresa; Veškeré informace poskytnuté Klientem společnosti Smart Transfer Solution s.r.o.

7. Údaje, které klient předkládá, jsou zpracovávány s těmito cíli: identifikace; Ověření přesnosti osobních údajů; Uzavírání, provádění a kontrola různých dohod; Odhalování a prevence praní špinavých peněz nebo jakékoli jiné protiprávní činnosti atd.

8. Na této webové stránce Smart Transfer Solution s.r.o. Mohou používat cookies. Cookies jsou malé soubory odeslané do webového prohlížeče klienta a uloženy na pevném disku počítače. Cookies jsou odesílány do počítače klienta při prvním návštěvě webu. Soubory cookie se později používají k identifikaci počítače klienta a usnadňují jeho přístup na tento web nebo informace obsažené v něm. Klient souhlasí s používáním souborů cookie. Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie, ale klient může změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies nebyly přijaty. V tomto případě nemusí některé funkce fungovat.

9. Stejně jako mnoho webových manažerů, Smart Transfer Solution s.r.o. Sleduje návštěvnost webových stránek a shromažďuje informace o tom, kolik lidí navštívilo webovou stránku, jaké je název domény serveru poskytovatele internetových služeb pro návštěvníky apod. Tyto informace se během návštěvy na webu automaticky shromažďují. Pomáhá správci webu pochopit, jak návštěvníci využívají webovou stránku a umožňují zlepšovat služby poskytované společností Smart Transfer Solution s.r.o.

10. Všechny výše uvedené informace, které obsahují osobní údaje Klienta, nebudou bez souhlasu Klienta převedeny na třetí osoby, pokud příslušné právní akty nevyžadují jinak nebo je nutné poskytovat služby. Řešení Smart Transfer s.r.o. Si ponechává právo najímat jiné osoby podle svého uvážení av případě potřeby vykonávat určité funkce jménem Smart Transfer Solution s.r.o. Aby bylo možné tyto funkce vykonávat, mohou být k dispozici některé informace Klienta. Uvedené osoby však nemohou tyto informace používat k jiným účelům než k plnění funkcí, které jim byly přiděleny.

11. Správcem osobních údajů zpracovaných na této webové stránce je Smart Transfer Solution s.r.o. Jak je definováno ve Smlouvě o všeobecné platební službě.

Přístup k osobním údajům, jejich opravy a odmítnutí

12. Předmět osobních údajů má právo požadovat, aby se seznámil s osobními údaji uloženými společností Smart Transfer Solution s.r.o, zjistil, jak je zpracovává, a požádá o předání takových údajů. Data mohou být poskytována bezplatně jednou za kalendářní rok, avšak v jiných případech může být poskytnutí údajů účtováno ve výši, která nepřesahuje náklady na poskytování údajů

13. Předmět osobních údajů má právo požadovat Smart Transfer Solution s.r.o. Opravit veškeré své osobní údaje zdarma. Předmětem osobních údajů je také právo odmítnout, aby jejich osobní údaje byly spravovány a zveřejňovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je třeba poskytovat služby.

14. Žádost o přístup, opravu a odmítnutí je možné zaslat emailem na adrese [email protected] V žádosti musí klient jasně uvést své jméno, příjmení a uživatelské jméno.

Zpracování osobních údajů pro účely oznamování klientů

15. Přihlášením do systému se předmět osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje byly zpracovány společností Smart Transfer Solution s.r.o. Pro účely oznámení, tj. Zasílání oznámení o změnách v službách poskytnutých Klientovi, jejich cenách a funkcích, smlouvách uzavřených s Klientem a podobných změnách, Smart Transfer Solution s.r.o. Zprávy systému a další oznámení týkající se poskytovaných služeb.

Webové stránky třetích stran

16. Inteligentní přenosové řešení s.r.o. Nezodpovídá za zajištění ochrany soukromí Klienta na webových stránkách třetích stran, a to ani tehdy, když jsou webové stránky třetích stran k dispozici prostřednictvím odkazů uvedených na této webové stránce. Řešení Smart Transfer s.r.o. Doporučuje přečíst podmínky ochrany osobních údajů pro každou webovou stránku, která není společností Smart Transfer Solution s.r.o.

Použití logotypu

17. Řešení Smart Transfer s.r.o. Poskytne Klientovi pomocí softwaru Smart Transfer Solution s.r.o. Služby pro obchodní a profesní potřeby, s možností ukázat v popisu systému poskytovaných služeb a zboží, které prodává zdarma během doby platnosti smlouvy (pokud to není v rozporu s platnou legislativou). Řešení Smart Transfer s.r.o. Má právo odstranit takový popis a / nebo logotyp ze systému nebo jej bez reklamy a bez uvedení důvodů pro toto vymazání nebo ne reklamu

18. Klient pomocí Smart Transfer Solution s.r.o. Služeb pro obchodní a profesní potřeby souhlasí s tím, aby jeho jméno a / nebo logo používal Smart Transfer Solution s.r.o. Pro přímý marketing (například pro označení, že klient využívá služby poskytované společností Smart Transfer Solution s.r.o.).

Zajištění zabezpečení informací

19. Cílem řešení Smart Transfer Solution s.r.o. Je zajistit maximální úroveň zabezpečení všech informací obdržených od klienta a veřejných datových souborů. Aby tyto informace byly chráněny před neoprávněným přístupem, použitím, kopírováním nebo zveřejněním, Smart Transfer Solution s.r.o. Používá různé nástroje pro správu, technické a fyzické zabezpečení.

Závěrečná ustanovení

20. Tato ustanovení týkající se důvěrnosti se vztahují na právní předpisy České republiky. Všechny spory týkající se této politiky ochrany osobních údajů jsou řešeny prostřednictvím jednání a v případě nedodržení dohody — u soudů České republiky

21. Pojem «tato webová stránka» používaný v ustanoveních této zásady ochrany soukromí odkazuje na maxipay.eu